Klauzula informacyjna (RODO)

W związku z wejściem w życie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO), informuję, że Firma F.P.H.U."ŻAL-COLOR" KAPUSTA JAROSŁAW, Osińska 32, 44-240 Żory przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma F.P.H.U."ŻAL-COLOR" KAPUSTA JAROSŁAW, Osińska 32, 44-240 Żory.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować listownie pod w/w pkt. 1 adres siedziby.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016 r. w związku z wykonywaniem umowy, a także w celu realizacji obowiązków podatkowych / księgowych związanych z rozliczeniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę. Jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczeniu informacji o wykonanych usługach (podstawa: art. 6 ust.1 lit. f RODO)
 4. Firma F.P.H.U."ŻAL-COLOR" KAPUSTA JAROSŁAW, Osińska 32, 44-240 Żory jako administrator może udostępnić i przekazać Państwa dane naszym odbiorcom, podmiotom świadczącym nam usługi, oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania tych danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, a w szczególności w okresie, przez który jesteśmy zobowiązani do przetwarzania i przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w tym ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT).
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
  • ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia zgodnie a art. 17 RODO (" prawo do bycia zapomnianym")
  • przeniesienia danych osobowych zgodnie z art.20 RODO
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgodny na przetwarzanie jej danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).